Obsah

Kontrola práce neschopných

Kontrolní služba je velmi efektivním nástrojem k úspoře času, peněz a potírání falešné nomocnosti Vašich zaměstnanců.

Tyto kontroly jsou umožněny ze zákona a zplnomocněním k provádění kontrol z Vaší strany. Kontrolu lze provádět v prvních dvacetijedna dnech nemoci.

Změna zákona se bezprostředně dotýká veškerých firem v ČR. Vaše firma může využít našich služeb a dále se věnovat své hlavní činnosti v podnikání.

Přenechejte proto svou novou starost odborníkům, kteří se na kontrolu nemocných zaměstnanců specializují!

Kontrolu nemocných zaměstnanců provádíme vyškoleným personálem:

  • Jednorázově
  • Opakovaně

Jednorázová kontrola zaměstnance


Po přijetí Vaší objednávky a sdělení nezbytných údajů o Vašem zaměstnanci (jméno, příjmení, bydliště, datum zahájení pracovní neschopnosti, termíny vycházek apod.) bude námi provedena kontrola, o které vystavíme protokol. Náš protokol obsahuje mimo jiné: datum a čas kontroly a zdokumentované zjištění (fotodokumentace, GPS vozidla o přítomnosti na uvedené adrese ) , zda byl Váš dotyčný zaměstnanec doma skutečně zastižen. O výsledku naší kontroly Vás budeme neprodleně informovat.

 

Opakovaná kontrola zaměstnance


V případě zájmu o opakovanou kontrolu Vašeho zaměstnance, garantujeme provedení opakovaných kontroly během pracovní neschopnosti dle Vašeho přání. Další postup včetně protokolu je stejný jako u jednorázové kontroly.

 

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte

Bayer Richard - jednatel

Tel.777 740 241

Email :  richardbayer@bbs.eu