Obsah

Profesní kvalifikace k povolání ,,Strážný,, - kód profesní kvalifikace - 68-008-E

 

Každý, kdo je zaměstnán jako strážný, musí splňovat zákonné požadavky na kvalifikaci k tomuto povolání.

Získání profesní kvalifikace k povolání „Strážný“ umožňujeme našim zaměstnancům složit zcela zdarma.

 

Osvědčení Celek

Písemný test,  příprava na ústní zkoušku a následný pohovor = znamená získání Certifikátu jako kvalifikovaný zaměstnanec v oboru strážný.