Obsah

Bezpečnostní poradenství – prevence škod


V rámci bezpečnostního poradenství Vám připravíme kompletní analýzu bezpečnostních rizik s návrhem řešení. Součástí může být i podnikové šetření, prostřednictvím jehož můžete odhalit možné zdroje problémů a případných úniků Vašeho nejenom hmotného majetku. Ve většině případů se jedná o únik informací, vedoucí k finančním a jiným ztrátám a škodám.

Bezpečnostní analýza obsahuje veškeré činnosti zaměřené na prevenci škod u našich zákazníků, tj. šetření v oblasti podvodů, vstupní kontroly, dále detektivní služby (především v prodejnách) apod.