Obsah

Požární ochrana (PO) a ochrana zdraví při práci (BOZP)


Součástí našich kompletních služeb je možnost zajištění činností z oblasti požární ochrany a prevence. Naši speciálně vyškolení pracovníci kontrolují požární vybavení, monitorují požární poplachy a plní funkci požárních hlídek.


Oblasti požární ochrany

  • zjišťování stavu požární ochrany osobou odborně způsobilou v PO
  • činnost požárních hlídek, požárních asistenčních hlídek a požárních preventistů


Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

  • odborná činnost osobou odborně způsobilou k plnění úkolů v prevenci rizik; řízení, kontrola a dohled nad BOZP