Obsah

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Ve smyslu ustanovení §81 a násl. zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pokud tento povinný podíl nesplňuje, má povinnost nemalého odvodu do státního rozpočtu. Tomuto pro Vás naprosto neefektivnímu odvodu je možno se vyhnout odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Proto si dovolujeme Vám nabídnout možnost provedení kontrolního výpočtu úspory Vašich finančních prostředků prostřednictvím přiložené kalkulačky.

V případě Vašeho zájmu jsme Vám bezplatně k dispozici pro navržení možného řešení na telefonním čísle 777 740 241.

Výpočet odvodu do státního rozpočtu/náhradního plnění

Počet Vašich zaměstnanců celkem:
Průměrná mzda (v roce 2019 činí 32 466 Kč) - prosím vyplňte 
 
   
Kolik máte zaměstnávat osob se zdravotním postižením:  
Náhradní plnění vyřešíte odběrem služeb ve výši:  
Díky náhradnímu plnění ušetříte to, co byste museli odvést do státní pokladny:  
Měsíčně tak ušetříte:  

 

Příklad výpočtu náhradního plnění:

Počet zaměstnanců celkem: 50
Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%): 2
Průměrná měsíční mzda: 32 466 Kč
V případě nesplnění povinného podílu je společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP: 2,5 x 2 x 32 466 = 162 330 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP: 7 x 2 x 32 466 = 454 524  Kč