Obsah

úklid

Úklidové služby a péče o životní prostředí


V současné době středisko úklidu zaměstnává cca. 150 pracovníků, kteří jsou zárukou k provedení kvalitních úklidových prací, aby vyhovovaly všem normám a požadavkům po stránce hygienickébakteriologické.

Garantujeme, že veškerý personál, materiál, strojní a technické vybavení budou nasazeny v potřebném množství a kvalitě pro zajištění požadovaného stupně ošetření objektů a jejich hygieny. Na zakázku bude přidělen jeden státně přezkoušený desinfektor.

Zaručujeme, že naše stroje a přístroje splňují evropské normy a námi používané přípravky jsou šetrné k životnímu prostředí.

Náš úklidový personál nosí jednotný oděv s logem naší firmy a je vyškolen k provádění kvalitního úklidu za použití nejmodernější techniky.Úklid a hygiena


Uklízíme

 • průmyslové podniky a jejich provozy
 • školy, univerzity, státní zařízení, pojišťovny, banky
 • nemocnice a domovy seniorů
 • sportovní haly a plavecké bazény
 • nákupní domy, supermarkety a obchody
 • kanceláře a provozní budovy, ředitelství atd.


Námi prováděné práce

 • profesionální vnitřní a venkovní úklidy
 • čištění oken a fasád
 • čištění koberců a čalounění
 • hygiena a desinfekce
 • konečné úklidy stavby (i v jejich průběhu)


Náš zvláštní servis

 • zásobovací služby, čištění osvětlení
 • domovnické služby
 • servis pronájmu rohožek

 

 
Péče o životní prostředí

 • péče o zahrady a krajinu
 • úklid okolí budov a komunikací
 • služba v zimě, úklid sněhu, posyp komunikací